Jak mluvit s dětmi o válce

Naše děti, ať chceme či ne, jsou vystaveny různým informacím o současném konfliktu na Ukrajině. Náročná situace vyvolává silné emoce a děti často celou situaci vnímají zkresleně. Mluvte s nimi, prosím, o tom, co potřebují vědět a pochopit. Pomoci vám mohou tyto dvě infografiky od centra Locika. ...
Read More

Podpora ve stavu nouze 2

Podpora ve stavu nouze 2 Milí rodiče a děti, zdravím Vás takto na dálku a posílám informace o mém současném fungování, nějaké tipy na učení z domu a pár užitečných odkazů. Neváhejte mne podle potřeby kontaktovat na můj email zigmanova@gmail.com nebo na čísle 724 689 086. Můžeme si domluvit konzultaci přes Skype, Google Talk, Messenger atd. Nemám v současnosti žádné pevné konzultační hodiny. Na čase se domluvíme individuálně. Pokud by bylo nějaké téma, které Vás zajímá (zvládání stresu, denní režim, ponorka atd.), napište mi a já ho zpracuji a dám do příspěvků. Přeji pevné zdraví a brzy na viděnou, Irena Zigmanová Tipy na učení doma Je dobré mít pevný režim dne, nejlépe někde vyvěšený, ať ho děti vidí - můžete se inspirovat zde. Doporučuji zahrnout hodně pohybu a odpočinku a samozřejmě čas na zábavu a kontakt s kamarády. Pokud máte jasný režim, lépe se Vám bude vymáhat jeho plnění. Pro starší žáky doporučuji tuto pomůcku. Povídání s dětmi o koronaviru Nebojte se s dětmi mluvit o současném stavu. U malých...
Read More

Pomoc ve stavu nouze

Pomoc ve stavu nouze Milí rodiče a děti, čelíme náročnému období. Už jsem četla i přirovnání současné situace k hrozbě války. Každý z nás prožívá ohrožení nákazy nějak jinak. Psychologický ústav Akademie Věd ČR vydal tři typy doporučení, které vyplývají z jejich výzkumů, které vytáhli z izolačních studií (simulovaný let na Mars), výzkumů kvality života, stresu, osobní pohody, resilience a psychologie zdraví, vývojových a dalších studií, kterými se zabývají. Snad Vám budou ku pomoci. ...
Read More

Digitální desatero

Digitální desatero Nenechte děti mobilům, tabletům, sociálním sítím a hrám napospas. Nenechte je zkrátka s síti o samotě. Jsou pod silným tlakem nejbohatších firem světa, aby byly bez ustání online.Pouhé zákazy mobilů nic nevyřeší. Musíme děti v digitální džungli držet za ruku a ukazovat na nebezpečí. To vyžaduje pochopit, co mají na sítích nebo na hrách rády a proč.Čím méně budou děti na mobilech, tím lépe. Optimální čas online pro různý věk dítěte nicméně nelze stanovit. Záleží více na tom, co dítě na internetu dělá, než jak dlouho.Závislost na mobilech je především známkou toho, že něco nefunguje v rodině. Není-li dítě "připojeno" láskou svých nejbližších k vlastní rodině, hledá chybějící blízkost na síti.Buďte s dětmi na síti alespoň občas společně. Hrajte hry, sledujte influencery, prohlížejte fotky a pomáhejte jim pochopit, co z toho je přetvářka, co nevinná zábava a co může být naopak nebezpečné.Dbejme na to, aby děti trávily dostatek času offline, ideálně v přírodě. Aby nezapomněly jen tak lelkovat, což...
Read More

„ON-LINE ZOO“, DANIELA DROBNÁ, ACHMED ABDEL-SALAM

On-line ZOO Kniha On-line zoo seznamuje i ty nejmenší čtenáře se základy bezpečného chování na Internetu. S novou publikací nahlédnete do neobyčejné zoologické zahrady, kde všechna zvířátka používají Internet. Možná rizika související s používáním Internetu kniha vysvětluje právě na jejich příkladu. Kniha vznikla překladem z německého originálu Der Online-Zoo vydaného v rámci projektu Safer Internet. Tato práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Zdarma ke stažení zde. ...
Read More
KUPOZ

KUPOZ

KUPOZ V tomto školním roce nabízíme nově program KUPOZ. Pokud budete mít zájem, kontaktujte mne na zigmanova@gmail.com. Program pro rozvoj pozornosti  je vhodný pro děti od 8 let přibližně do 12 letprogram je určen pro děti s ADHD, pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení apod.těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodičs dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným osvědčením pro práci s metodou)program trvá 15 týdnů, je vhodné začít na začátku pololetípracuje se denně 15 až 20 minut, 1x za 14 dní instruktáž u odborníkacvičení jsou hravá a děti hodně bavíkontakty na proškolené odborníky najdete na www.kuprog.cz, případně pište nebo neváhejte oslovit odborníky ve Vašem okolípracovní sešit lze zakoupit na pracovišti nebo na www.kuprog.cz, hradí rodič . Pro pokračování je k dispozici sešit KUPOZ –dodatky. Výsledky zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornostizlepšení komunikace mezi rodičem a dítětemschopnost pravidelné prácezlepšení emočního vyladění a přístupu k prácizážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní cenyodbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci Princip programu Program je...
Read More
Rozvojová skupina pro děti

Rozvojová skupina pro děti

Rozvojová skupina pro děti Skupinka je určeny dětem, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci s druhými lidmi, se vztahovou problematikou, pocity strachu, úzkosti, nezvládnutými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou aj., ale i těm dětem, které se chtějí více poznat. V rámci skupiny se děti učí uvědomovat si své chování a pocity, osvojují si přiměřené reakce, je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině dalších dětí mají možnost si nové chování vyzkoušet, aby si pak tuto zkušenost odnesly i do běžného života. Naleznou zde pravidla, pochopení a navážou nové vztahy s vrstevníky. Skupinka bude probíhat jednou týdně v pondělí od 13.30 do 14.30 pro žáky 3.-5. třídy. První setkání proběhne 7. října, individuální konzultace proběhnou 30.9. a 1. 10. Do skupiny je nutné děti zaregistrovat do 27. září ZDE. Počet dětí ve skupině je max 6. Cena: 250 Kč za pololetí Skupinu povede: Mgr. Irena Zigmanová ...
Read More

Digitální svět dětí

Digitální svět dětí Zdroje a inspirace (z přednášky Bc. Jáchymy Zemana - Výchova digitálních dětí): https://www.e-bezpeci.cz/ https://www.budsafeonline.cz/ https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/ https://www.rodicovskalinka.cz/ https://www.netolismus.cz/ https://www.televizeseznam.cz/porad/seznam-se-bezpecne https://www.jaknainternet.cz/ http://www.sheeplive.eu/ http://kpbi.cz/ http://www.medialnivychova.org/ ...
Read More