Podpora ve stavu nouze 2

Podpora ve stavu nouze 2 Milí rodiče a děti, zdravím Vás takto na dálku a posílám informace o mém současném fungování, nějaké tipy na učení z domu a pár užitečných odkazů. Neváhejte mne podle potřeby kontaktovat na můj email zigmanova@gmail.com nebo na čísle 724 689 086. Můžeme si domluvit konzultaci přes Skype, Google Talk, Messenger atd. Nemám v současnosti žádné pevné konzultační hodiny. Na čase se domluvíme individuálně. Pokud by bylo nějaké téma, které Vás zajímá (zvládání stresu, denní režim, ponorka atd.), napište mi a já ho zpracuji a dám do příspěvků. Přeji pevné zdraví a brzy na viděnou, Irena Zigmanová Tipy na učení doma Je dobré mít pevný režim dne, nejlépe někde vyvěšený, ať ho děti vidí - můžete se inspirovat zde. Doporučuji zahrnout hodně pohybu a odpočinku a samozřejmě čas na zábavu a kontakt s kamarády. Pokud máte jasný režim, lépe se Vám bude vymáhat jeho plnění. Pro starší žáky doporučuji tuto pomůcku. Povídání s dětmi o koronaviru Nebojte se s dětmi mluvit o současném stavu. U malých...
Read More

Digitální desatero

Digitální desatero Nenechte děti mobilům, tabletům, sociálním sítím a hrám napospas. Nenechte je zkrátka s síti o samotě. Jsou pod silným tlakem nejbohatších firem světa, aby byly bez ustání online.Pouhé zákazy mobilů nic nevyřeší. Musíme děti v digitální džungli držet za ruku a ukazovat na nebezpečí. To vyžaduje pochopit, co mají na sítích nebo na hrách rády a proč.Čím méně budou děti na mobilech, tím lépe. Optimální čas online pro různý věk dítěte nicméně nelze stanovit. Záleží více na tom, co dítě na internetu dělá, než jak dlouho.Závislost na mobilech je především známkou toho, že něco nefunguje v rodině. Není-li dítě "připojeno" láskou svých nejbližších k vlastní rodině, hledá chybějící blízkost na síti.Buďte s dětmi na síti alespoň občas společně. Hrajte hry, sledujte influencery, prohlížejte fotky a pomáhejte jim pochopit, co z toho je přetvářka, co nevinná zábava a co může být naopak nebezpečné.Dbejme na to, aby děti trávily dostatek času offline, ideálně v přírodě. Aby nezapomněly jen tak lelkovat, což...
Read More

„ON-LINE ZOO“, DANIELA DROBNÁ, ACHMED ABDEL-SALAM

On-line ZOO Kniha On-line zoo seznamuje i ty nejmenší čtenáře se základy bezpečného chování na Internetu. S novou publikací nahlédnete do neobyčejné zoologické zahrady, kde všechna zvířátka používají Internet. Možná rizika související s používáním Internetu kniha vysvětluje právě na jejich příkladu. Kniha vznikla překladem z německého originálu Der Online-Zoo vydaného v rámci projektu Safer Internet. Tato práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Zdarma ke stažení zde. ...
Read More
KUPOZ

KUPOZ

KUPOZ V tomto školním roce nabízíme nově program KUPOZ. Pokud budete mít zájem, kontaktujte mne na zigmanova@gmail.com. Program pro rozvoj pozornosti  je vhodný pro děti od 8 let přibližně do 12 letprogram je určen pro děti s ADHD, pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení apod.těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodičs dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným osvědčením pro práci s metodou)program trvá 15 týdnů, je vhodné začít na začátku pololetípracuje se denně 15 až 20 minut, 1x za 14 dní instruktáž u odborníkacvičení jsou hravá a děti hodně bavíkontakty na proškolené odborníky najdete na www.kuprog.cz, případně pište nebo neváhejte oslovit odborníky ve Vašem okolípracovní sešit lze zakoupit na pracovišti nebo na www.kuprog.cz, hradí rodič . Pro pokračování je k dispozici sešit KUPOZ –dodatky. Výsledky zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornostizlepšení komunikace mezi rodičem a dítětemschopnost pravidelné prácezlepšení emočního vyladění a přístupu k prácizážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní cenyodbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci Princip programu Program je...
Read More
Rozvojová skupina pro děti

Rozvojová skupina pro děti

Rozvojová skupina pro děti Skupinka je určeny dětem, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci s druhými lidmi, se vztahovou problematikou, pocity strachu, úzkosti, nezvládnutými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou aj., ale i těm dětem, které se chtějí více poznat. V rámci skupiny se děti učí uvědomovat si své chování a pocity, osvojují si přiměřené reakce, je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině dalších dětí mají možnost si nové chování vyzkoušet, aby si pak tuto zkušenost odnesly i do běžného života. Naleznou zde pravidla, pochopení a navážou nové vztahy s vrstevníky. Skupinka bude probíhat jednou týdně v pondělí od 13.30 do 14.30 pro žáky 3.-5. třídy. První setkání proběhne 7. října, individuální konzultace proběhnou 30.9. a 1. 10. Do skupiny je nutné děti zaregistrovat do 27. září ZDE. Počet dětí ve skupině je max 6. Cena: 250 Kč za pololetí Skupinu povede: Mgr. Irena Zigmanová ...
Read More

Digitální svět dětí

Digitální svět dětí Zdroje a inspirace (z přednášky Bc. Jáchymy Zemana - Výchova digitálních dětí): https://www.e-bezpeci.cz/ https://www.budsafeonline.cz/ https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/ https://www.rodicovskalinka.cz/ https://www.netolismus.cz/ https://www.televizeseznam.cz/porad/seznam-se-bezpecne https://www.jaknainternet.cz/ http://www.sheeplive.eu/ http://kpbi.cz/ http://www.medialnivychova.org/ ...
Read More

Efektivní domácí příprava

Efektivní domácí příprava SMYSL PŘÍPRAVY NA 1. STUPNI = naučit dítě se pravidelně připravovat, „naučit se učit“, aby v tom pokračovalo v průběhu celého dalšího studia. Dítě má na 1. stupni o školu přirozený zájem, ještě se u něj neprojevila puberta, tudíž je větší předpoklad, že si nechá od rodičů poradit.Má pomoci dítěti dosáhnout co nejlepších výsledků ve výuce a eliminovat tak jeho neúspěšnost.Rozvíjí u dítěte odpovědnost za plnění si svých povinností, samostatnost a schopnost organizovat si vlastní čas.Zpočátku je potřeba úplná spolupráce s rodiči a později (záleží na dítěti), vést k co největší samostatnosti, tak aby bylo schopné se na II. stupni připravovat samo. Dítě musí tuto činnost považovat za přirozenou a běžnou. Využít základní výhody této věkové skupiny – mechanická paměť, tvárnost a přizpůsobivost, radost ze hry. Poskytuje zpětnou vazbu, zda dítě nové učivo pochopilo. U dětí, které nemají v tomto období s učením žádný problém, mohou rodiče rychleji přejít do fáze minimální dopomoci – ale je nutné neustále sledovat a kontrolovat, zda dítě postupuje při přípravě systematicky. Čím důkladněji se jim to povede, tím méně starostí budou mít se...
Read More

10 kroků jak pomoci dětem dobře zvládat školu

10 kroků jak pomoci dětem dobře zvládnout školu Ukažte svému dítěti, že při něm stojíte. Obejměte jej. Řekněte povzbudivá slova. Dejte najevo, jak jste na něj pyšní. 2. Čtěte s dítětem každý den. Udělejte si z toho zábavu. Povídejte si, o čem jste četli. 3. Udělejte svému dítěti místečko na učení. 4. Pomozte s procvičováním čtení, psaní, matematiky i ostatního učiva. Ukažte mu, jak je to, co se učí ve škole, důležité pro praktický život. Pomozte mu s domácími úkoly. 5. Ujistěte se, že Vaše dítě má dostatek spánku, pohybu a dobrou výživu. Vytvořte pravidelný denní režim. Nezapomeňte na prostor pro hry. 6. Dovolte dětem dělat chyby. Chyba je důležitá a přirozená součást učení. Pomozte dětem přijmout, že mohou chybovat a mají možnost se z chyb učit. 7. Podporujte sebevědomí dítěte. Stanovujete si s nimi dosažitelné cíle. Doceňte jeho snahu, nejen výsledky. Hodně a často dítě chvalte. 8. Navažte dobrý vztah s učitelem. Zapojujte se do akcí pořádaných školou.  9. Vyjadřujte se positivně o škole a učení. Dbejte na pravidelnou školní...
Read More

Sebepoškozování u dětí – co můžu dělat jako rodič?

Co dělat, když se vaše dítě sebepoškozuje? Zjistili jste, že se Vaše dítě sebepoškozuje? Sebepoškozování totiž rozhodně není tak ojedinělým problémem, jak by se mohlo zdát a objevuje se jak u dívek, tak u chlapců. Prvotní reakcí většiny rodičů je zděšení, pocit, že jste něco zanedbali a strach, co bude dál. To všechno je naprosto přirozené, důležité však je, jak k tomu přistoupíte dále. Nejčastěji se projevuje řeznými ranami na předloktí, holeních nebo stehnech a používané předměty se různí. Nejedná se jen o žiletky, které asi na mysl přijdou jako první, ale o nože, nůžky, hrany papírů, střepy, kružítka a další ostré předměty. Sebepoškozování nemusí znamenat nic hlubšího a může se jednat o jednorázové vyzkoušení něčeho zakázaného. Ale častější případ je, že dítě něco trápí a neví, co s tím. Jaké jsou varovné signály? Signálů je mnoho, ale některé z nich se mohou projevovat tak, že dítě je velmi uzavřené, nekomunikativní, zhoršil se mu prospěch, nosí dlouhé rukávy i v teplém počasí nebo si dává pozor, abyste...
Read More