Podpora ve stavu nouze 2

Podpora ve stavu nouze 2 Milí rodiče a děti, zdravím Vás takto na dálku a posílám informace o mém současném fungování, nějaké tipy na učení z domu a pár užitečných odkazů. Neváhejte mne podle potřeby kontaktovat na můj email zigmanova@gmail.com nebo na čísle 724 689 086. Můžeme si domluvit konzultaci přes Skype, Google Talk, Messenger atd. Nemám v současnosti žádné pevné konzultační hodiny. Na čase se domluvíme individuálně. Pokud by bylo nějaké téma, které Vás zajímá (zvládání stresu, denní režim, ponorka atd.), napište mi a já ho zpracuji a dám do příspěvků. Přeji pevné zdraví a brzy na viděnou, Irena Zigmanová Tipy na učení doma Je dobré mít pevný režim dne, nejlépe někde vyvěšený, ať ho děti vidí - můžete se inspirovat zde. Doporučuji zahrnout hodně pohybu a odpočinku a samozřejmě čas na zábavu a kontakt s kamarády. Pokud máte jasný režim, lépe se Vám bude vymáhat jeho plnění. Pro starší žáky doporučuji tuto pomůcku. Povídání s dětmi o koronaviru Nebojte se s dětmi mluvit o současném stavu. U malých...
Read More

Digitální desatero

Digitální desatero Nenechte děti mobilům, tabletům, sociálním sítím a hrám napospas. Nenechte je zkrátka s síti o samotě. Jsou pod silným tlakem nejbohatších firem světa, aby byly bez ustání online.Pouhé zákazy mobilů nic nevyřeší. Musíme děti v digitální džungli držet za ruku a ukazovat na nebezpečí. To vyžaduje pochopit, co mají na sítích nebo na hrách rády a proč.Čím méně budou děti na mobilech, tím lépe. Optimální čas online pro různý věk dítěte nicméně nelze stanovit. Záleží více na tom, co dítě na internetu dělá, než jak dlouho.Závislost na mobilech je především známkou toho, že něco nefunguje v rodině. Není-li dítě "připojeno" láskou svých nejbližších k vlastní rodině, hledá chybějící blízkost na síti.Buďte s dětmi na síti alespoň občas společně. Hrajte hry, sledujte influencery, prohlížejte fotky a pomáhejte jim pochopit, co z toho je přetvářka, co nevinná zábava a co může být naopak nebezpečné.Dbejme na to, aby děti trávily dostatek času offline, ideálně v přírodě. Aby nezapomněly jen tak lelkovat, což...
Read More

„ON-LINE ZOO“, DANIELA DROBNÁ, ACHMED ABDEL-SALAM

On-line ZOO Kniha On-line zoo seznamuje i ty nejmenší čtenáře se základy bezpečného chování na Internetu. S novou publikací nahlédnete do neobyčejné zoologické zahrady, kde všechna zvířátka používají Internet. Možná rizika související s používáním Internetu kniha vysvětluje právě na jejich příkladu. Kniha vznikla překladem z německého originálu Der Online-Zoo vydaného v rámci projektu Safer Internet. Tato práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Zdarma ke stažení zde. ...
Read More
Rozvojová skupina pro děti

Rozvojová skupina pro děti

Rozvojová skupina pro děti Skupinka je určeny dětem, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci s druhými lidmi, se vztahovou problematikou, pocity strachu, úzkosti, nezvládnutými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou aj., ale i těm dětem, které se chtějí více poznat. V rámci skupiny se děti učí uvědomovat si své chování a pocity, osvojují si přiměřené reakce, je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině dalších dětí mají možnost si nové chování vyzkoušet, aby si pak tuto zkušenost odnesly i do běžného života. Naleznou zde pravidla, pochopení a navážou nové vztahy s vrstevníky. Skupinka bude probíhat jednou týdně v pondělí od 13.30 do 14.30 pro žáky 3.-5. třídy. První setkání proběhne 7. října, individuální konzultace proběhnou 30.9. a 1. 10. Do skupiny je nutné děti zaregistrovat do 27. září ZDE. Počet dětí ve skupině je max 6. Cena: 250 Kč za pololetí Skupinu povede: Mgr. Irena Zigmanová ...
Read More

Digitální svět dětí

Digitální svět dětí Zdroje a inspirace (z přednášky Bc. Jáchymy Zemana - Výchova digitálních dětí): https://www.e-bezpeci.cz/ https://www.budsafeonline.cz/ https://www.vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi/ https://www.rodicovskalinka.cz/ https://www.netolismus.cz/ https://www.televizeseznam.cz/porad/seznam-se-bezpecne https://www.jaknainternet.cz/ http://www.sheeplive.eu/ http://kpbi.cz/ http://www.medialnivychova.org/ ...
Read More

Efektivní domácí příprava

Efektivní domácí příprava SMYSL PŘÍPRAVY NA 1. STUPNI = naučit dítě se pravidelně připravovat, „naučit se učit“, aby v tom pokračovalo v průběhu celého dalšího studia. Dítě má na 1. stupni o školu přirozený zájem, ještě se u něj neprojevila puberta, tudíž je větší předpoklad, že si nechá od rodičů poradit.Má pomoci dítěti dosáhnout co nejlepších výsledků ve výuce a eliminovat tak jeho neúspěšnost.Rozvíjí u dítěte odpovědnost za plnění si svých povinností, samostatnost a schopnost organizovat si vlastní čas.Zpočátku je potřeba úplná spolupráce s rodiči a později (záleží na dítěti), vést k co největší samostatnosti, tak aby bylo schopné se na II. stupni připravovat samo. Dítě musí tuto činnost považovat za přirozenou a běžnou. Využít základní výhody této věkové skupiny – mechanická paměť, tvárnost a přizpůsobivost, radost ze hry. Poskytuje zpětnou vazbu, zda dítě nové učivo pochopilo. U dětí, které nemají v tomto období s učením žádný problém, mohou rodiče rychleji přejít do fáze minimální dopomoci – ale je nutné neustále sledovat a kontrolovat, zda dítě postupuje při přípravě systematicky. Čím důkladněji se jim to povede, tím méně starostí budou mít se...
Read More

Práva dětí v rozvodové situaci

Minimální práva dětí v rozvodové situaci: (podle Matoušek O.: Děti a rodiče v rozvodu) právo na kontakt s rodiči, prarodiči a dalšími blízkými lidmi, k nimž má vztah; právo být vyloučen/a ze sporů dospělých; právo neposlouchat negativní hodnocení druhého rodiče asi dalších členů rodiny a nebýt nucen/a toto hodnocení s nikým sdílet; právo komunikovat s oběma rodiči a dalšími blízkými lidmi kdykoli (např. pomocí telefonu, internetu); právo mít u sebe věci připomínající druhého rodiče a jiné blízké lidi  (např. fotografie, knihy, hračky); právo na bezpečný domov u obou rodičů (včetně vlastního místa na spaní); právo na to, aby rodiče spolupracovali při předávání mezi dvěma domovy; právo na to, aby lidé, s nimiž je dítě ve styku, nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných drog; právo mít své vlastní věci (včetně oblečení, telefonu) a užívat je v prostředí obou domovů. ...
Read More

Čtení pomáhá

Předkládáme vám seznam knížek, jejichž hrdinové se dostali do tíživých životních situací nebo zažívají nějaké obtíže. Mohli by vám naznačit cestu, směr, inspirovat vás ve vašem jednání nebo jen potěšit, povzbudit a třeba i trochu poučit. (seznam budeme postupně doplňovat) Předškolní děti Kamarádství Pospíšilová Z. Domeček pro šneka Palmáce. Sebevědomí, sebepřijetí Slabý Z.K. Nedokončené pohádky. Stará E. Koho sežere vlk?: 7 pohádek, jak je znáte i neznáte Zlozvyky Langerová J. Já jsem malý zlobílek a chodím do školky. Změny Weitze M. Jak bylo malé růžové slůně jednou velmi smutné a jak všechno dobře dopadlo. Rozvod a střídavá péče Březinová I. Ťapka, kočka stěhovavá Emoce Wolde G. Ema naopak. Dolto C. Žárlivost... a co s ní? Dolto C. Stydlivost... a co s ní? Dolto C. Hněv... a co s ním? Nemoc, umírání a smrt Karafiát J. Broučci. Rezková M., Urbánek L. Babočky.  Brown M., Brown L.K. Když dinosaurům někdo umře. Gaarder J. Anton a Jonatán. Zadržování stolice Vykypělová G., Šimečková T. Honzík a zlobivé hovínko. Mladší školní děti Kamarádství Lobel A. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Lindgrenová A. Děti z Bullerbynu. Ende M. Děvčátko Momo a ukradený čas. Rushton R. Jak poznat kamarády a udržet si je. Mrázková D. Slon a mravenec. Kratochvíl M. Pachatelé dobrých skutků. Crist J.J....
Read More