V jakých situacích se na mne můžete obrátit?

Když vám nejde učení tak, jak byste chtěli.

Když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit.

Když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…).

Když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…).

Když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…).

Když si zkrátka potřebujete o čemkoliv popovídat.