L a O:

10.1. –

3.1. –

20.12. –

13.12. –

6.12. – čtení s porozuměním (Žirafa- klesání hlasem, čárky), angličtina (At school – Mutabene).

15.11. – organizace aktovky – složky.

8.11. –

25.10. –

18.10. – sluchové vnímání (vyhledávání slov, věty), čtení s porozuměním (Mutabene), prostorové a zrakové vnímání (Expression puzzle).

11.1. – sluchové vnímání (tvoření vět), pozornost a prostorové vnímání (strukturované zadání), čtení s porozuměním (synonyma).

22.9. – sluchové rozlišování (rýmy, délky samohlásek), čtení s porozuměním (synonyma a antonyma), zrakové rozlišování (stíny ptáků).

13.9. – Prázdniny, čtení s porozuměním (Mutabene), zrakové rozlišování (dobble), poroznost (kódování), vizuomotorika (bludiště).

Š:

16.12. –

9.12. –

2.12. – online – psaní ě, čtení s porozuměním (bajka), hledání chyb, sčítání pod sebou, plán stavby.

11.11. – organizace aktovky – složky.

21.10. –

14.10. – pozornost (barevné kódování), jak zacházet s neklidem, matematika – geometrie (Leo a kruhy).

7.10. – pozornost (postup dle instrukcí), sluchová analýza a syntéza (záměna písmen), opakování matematika (Koumák IV.).

23.9. – sluchové vnímání (manipulace se slovy a písmeny), rozvoj logiky (číselná křížovka), opakování matematika (Koumák IV.), logická hádanka.

16.9. – Prázdniny, sluchová analýza a syntéza (hra), opakování matematika (Koumák IV.), pikaria.