P a F:

18.10. – sluchové vnímání (dě, tě, ně, pě, vě; záměna písmen), zrakové vnímání (b/d), čtení s porozuměním (Mutabene), prostorová orientace a zrakové vnímání (Expression Puzzle).

11.10. – vizuomotorika (bludiště), sluchové vnímání (dě, tě, ně, „d“, slabiky), pozornost a prostorové vnímání (strukturované zadání), čtení s porozuměním (Mutabene), zrakové rozlišování (dobble houby).

22.9. – vizuomotorika (bludiště), pravolevá orientace (mutabene), sluchové vnímání (rýmy a délky samohlásek), čtení s porozuměním (Mutabene), zrakové rozlišování (stíny).

13.9. – prázdniny, vizuomotorika (bludiště), sluchovka (řazení slabik), rozšiřování slovní zásoby (Mutabene), rčení, zrakové rozlišování (dobble).

P a V:

14.10. – sluchové rozlišování (b/d, délky), čtení s porozuměním (Mutabene, synonyma), slova nadřazená a podřazená.

23.9. – sluchové vnímání (délky), zrakové rozlišování (b-d-p) a nácvik čtení, čtení s porozuměním (Mutabene), zrakové rozlišování (dobble).

16.9. – Prázdniny, sluchové rozlišování (délky), čtení s porozuměním (Mutabene), cvičení na y,i – tvrdé a měkké souhlásky.

L a K:

20.10. – sluchové vnímání (přeházená písmena), číselná řada a přičítání, čtení s porozuměním, počítání s kartami Imaglee.

18.10. – sluchové vnímání (přeházená písmena), čtení s porozuměním (synonyma, antonyma), zrakové a prostorové vnímání (Expression Puzzle).

11.10. sluchové rozlišování (vyhledávání), pozornost a prostorové vnímání (strukturované zadání).

22.9. – sluchové vnímání (rýmy a délky samohlásek), čtení s porozuměním (Mutabene), zrakové rozlišování (stíny).

13.9. – Prázdniny, vizuomotorika (bludiště), čtení s porozuměním (Mutabene), zrakové rozlišování (hledání stínů), slovní druhy (kvarteto).