V jakých situacích se na mne můžete obrátit?

Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení Vašich žáků.

Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace žáků z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení.

Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků.

Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků.

Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka.

Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou.

Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině, v rámci zájmových kroužků nebo nadstandardní péče.

Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.