Skupinka je určena dětem, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci s druhými lidmi, se vztahovou problematikou, pocity strachu, úzkosti, nezvládnutými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou aj., ale i těm dětem, které se chtějí více poznat. V rámci skupiny se děti učí uvědomovat si své chování a pocity, osvojují si přiměřené reakce, je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině dalších dětí mají možnost si nové chování vyzkoušet, aby si pak tuto zkušenost odnesly i do běžného života. Naleznou zde pravidla, pochopení a navážou nové vztahy s vrstevníky.

Tento rok se vydáme do starověkého Japonska na Cestu samuraje – Bušidó.

Skupinka bude probíhat jednou týdně v úterý od 13.00 do 14.00 pro žáky 3.-5. třídy.

První setkání proběhne 4. října, individuální konzultace proběhnou 21.9. a 27.9.

Do skupiny je nutné děti zaregistrovat do 20. září ZDE. Počet dětí ve skupině je max 6.

Cena: 300 Kč za pololetí

Skupinu povede: Mgr. Irena Zigmanová